Virtual Amstel Gold Race Sportive to take place for the first time

Search
800 Agrvirtual

English below!


​​Toerversie Amstel Gold Race voor het eerst virtueel verredenDoe mee op zondag 19 april en test jouw skills in de ultieme finale van de Amstel Gold Race

Dit weekend fietsen wielerliefhebbers én profs toch ‘gewoon’ de Toerversie Amstel Gold Race. Hoe? Vanuit hun eigen huis, tuin of garage. De Amstel Gold Race wordt namelijk voor het eerst in de geschiedenis virtueel verreden. Via het platform Bkool kan iedereen op zondag 19 april de benen testen in de ultieme finale van de Amstel Gold Race samen met vrienden én profwielrenners.

“We hebben er alles aangedaan om het Amstel Gold Race weekend toch op alternatieve wijze door te laten gaan. Met de virtuele Amstel Gold Race richten ons op iedereen die de uitdaging aan wil gaan, zowel de toerfietsers als de profrenners. Ook de fans kunnen meegenieten, kortom precies waar het Amstel Gold Race weekend voor bedoeld is. Het wordt geen wedstrijd, maar een gezamenlijke toertocht. We hebben gekozen voor een parcours van 26 kilometer, dit is niet al te lang maar de uitdaging is er zeker, want de venijnige klimmetjes uit de finale van de Amstel Gold Race zitten er allemaal in. Inmiddels hebben ook een aantal profrenners toegezegd en wordt het initiatief ondersteund door het Oranje Peloton van de Nederlandse Loterij”, aldus Leo van Vliet, Koersdirecteur Amstel Gold Race.

Hoe neem je deel?

Deelname is mogelijk via een interactieve hometrainer, zoals die van Elite. Wielerliefhebbers kunnen de benen testen op achtereenvolgend de Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg, Keutenberg en als klapstuk natuurlijk de Cauberg in Valkenburg aan de Geul. Er zijn drie starttijden: 11.00, 12.00 of 13.00 uur. Omdat Bkool de mogelijkheid geeft een gratis proefperiode van 30 dagen af te sluiten, kan iedereen kosteloos meedoen aan de Toerversie Amstel Gold Race. Voor iedereen die geen interactieve trainer heeft maar de virtuele race toch wil volgen is er de mogelijkheid om als toeschouwer mee te genieten via het Bkool platform. Kijk voor meer informatie op www.amstelgoldrace.nl

Nieuwe datum 2020

Of de Amstel Gold Race dit jaar nog op een andere datum kan plaatsvinden is momenteel onzeker. De organisatie overlegt met de UCI en gaat voor een volledig Amstel Gold Race weekend voor zowel de mannen als de vrouwen, maar zeker ook de Toerversie waar jaarlijks 15.000 toerfietsers aan deelnemen.

800 Agrvirtual
800 Agrvirtual

TOURVERSION AMSTEL GOLD RACE VIRTUAL FOR THE FIRST TIME

Participate and test your skills in the ultimate final of the Amstel Gold Race on Sunday 19th April

This weekend, cycling fans and pros are able to ride the Tourversion of the Amstel Gold Race after all. How? From their own houses, garden or garage. The Amstel Gold Race will be organized virtually for the first time in history. Via the platform of BKool everyone can test their legs in the ultimate final of the Amstel Gold Race together with friend and pros. 

‘We did everything possible to organize an Amstel Gold Race weekend in an alternative way. With the virtual Amstel Gold Race we challenge everyone to take on this challenge, both the touring cyclists and the pro riders. Fans can also enjoy the race as spectators. So it’s exactly what the Amstel Gold Race weekend is meant for. It will not be a race, but a joint tour. We opted for a course of 26 kilometers, this is not too long but the challenge is there for sure, because the vicious climbs from the finals of the Amstel Gold Race are all there. Meanwhile a number of pros already agreed to participate and the initiative is supported by ‘Oranje Peloton’ of the Nederlandse Loterij’, says Leo van Vliet, Race director of the Amstel Gold Race. 

How to participate?

Participation is possible with an interactive home trainer, such as Elite. Cycling fans can test their legs on the Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg, Keutenberg and the Cauberg as a masterpiece in Valkenburg aan de Geul. There are three different starting times; 11h00, 12h00, 13h00. Because BKool offers the possibility for a 30-day free trial, everyone is able to participate without costs. or everyone who does not have an interactive trainer but still wants to follow the virtual race, there is the possibility to enjoy as a spectator via the Bkool platform. For more information, please check out www.amstelgoldrace.nl

UCI Calendar

Whether the Amstel Gold Race can take place on another date this year is currently uncertain. The organization hopes to find a new date with the UCI for both the men and women race. 

URL: https://nieuws.amstel.nl/toerversie-amstel-gold-race-voor-het-eerst-virtueel-verreden/