China Liv Pro Cycling

Latest Team News & Posts

History

2021 Riders

Star riders in bold

Jing Chen
Min Gao
Gina Grain
Yan Xia Jiang
Meifang Li
Yan Li
Yong Li Liu
Lang Meng
Xiang Yin Ruan
Li Wang
Wan Yiu Jamie Wong
Yun Mei Wu
Na Zhao
Pu Xiang Zheng

Sponsors

China
Tourism

Liv
Bikes

Based

China