Valeriya Kononenko

Name: Valeriya Kononeko
Nationality: Ukraine
Place of Birth: Donetsk
Date of Birth: 14/05/1990

2020
Ciclotel
2021
Colnago CM Team
2022
?

Valeriya Kononenko Articles